Tathiru'l-İtikat Şerhi [02.Ders / 01.Bölüm] - Tarık Ebu Abdullah
21 Kasım, 2014

2266

Google'da Paylaş

İkinci Ders 1. Bölüm Ders Başlıkları:

1. Bölüm Ders Başlıkları:

- Allah (celle ve âlâ)’ya ibadette şirk koşmamak aslen dinin özü olmasına rağmen ibadet tevhidinin İslam ümmetinde garipliği.

- Bu garipliğin sebepleri.

- Dört fıkıh mezhebin edindikleri itikat mezhepleri.

- Dört mezhebin iman tarifi.

- Dört mezhebin tevhid tarifi.

- Dört mezhep itikatte ya Maturididir veya Eşaridir.

- Dört mezhebin ümmete hakim olmasıyla ümmet ya maturidi veya eşari olmuştur.

- Bu vaziyetin tarihsel gelişmesi.

- İhtisar ile bidat fırkaları ve ihdas ettikleri itikadi bidatler.

- Kaderiyye fırkası.

-------------------------------------------------------------------------

Bu dersin takip edildiği “İTİKADIN İLHAD KİRLERİNDEN ARINDIRILMASI”

adlı kitabı resimde gösterildiği gibi videonun alt sağ kısmından

'DOSYA' yazan yerden indirebilirsiniz!