oy vermek


Oy Kullanmayı Caiz Görenleri Tekfir Etmek Tarık Ebu Abdullah

Oy Vermek Kati Meselelerden Midir? Tarık Ebu Abdullah

Oy Atmayla İlgili Musa Hoca

Demokrasi -1- [52.Ders] Musa Hoca

Particilerin Şüpheleri -1- [53.Ders] Musa Hoca

Particilerin Şüpheleri -2- [54.Ders] Musa Hoca

Particilerin Şüpheleri ve Sonuç [55.Ders] Musa Hoca

Seçimlerde Oy Meselesi [57.Ders] Musa Hoca

Aile Baskısından Dolayı Oy Vermek Tarık Ebu Abdullah

Bu Söz Oy Kullanmaya Delil Midir? Tarık Ebu Abdullah