Nikahta Müslüman Olmayan Velinin İzni Ebu Muhammed El-Makdisi

Resmiyette Boşanma Tarık Ebu Abdullah

Tağuti Sistemlerde Öğretmenlik Ebu Nur El-Filistini

Resmi Nikah ve Hükmü Ebu Muhammed El-Makdisi

Yağmurdan Dolayı Namazı Cem Etmek Ebu Usame Eş-Şami

Tedbiren Sakal Kesmek Minber. Tevhid ve'l Cihad -Site Şer'i Komisyonu-

Kâfirlere Selam Vermek Ebu Usame Eş-Şami

Bilerek Oruç Bozmak Ebu Muhammed Eş-Şami

Bankadan Kredi Almak Ebu Muhammed El-Makdisi

Bedelli Askerlik Ebu-l Münzir Eş-Şankıti

Araba Trafik Sigortası Ebu Muhammed Eş-Şami