Ömer Faruk


Tağutla İlgili 4 Husus, Nisa 60 Üzerinden Günümüz Tağutları [05.Ders] Ömer Faruk

Bakara 257 Üzerinden Günümüz Tağutları [06.Ders] Ömer Faruk

Tağut Nasıl Reddedilir, 2-Dille Söylemek [07.Ders] Ömer Faruk

Tebbet Sûresi [07.Ders] Ömer Faruk

3-İlim ve Diğer Şartlar [08.Ders] Ömer Faruk

Lâ ilâhe illallah İslam Alâmetidir [09.Ders] Ömer Faruk

Lâ ilâhe illallah’ı Alâmet Görmeyenlere [10.Ders] Ömer Faruk

Nasr Sûresi [08.Ders] Ömer Faruk

3. ve 4. Husus, Rubûbiyyet Tevhidi ve Rab [11.Ders] Ömer Faruk

Arap Müşriklerinin Allah İnancı [12.Ders] Ömer Faruk