Ömer Faruk


Kureyş Sûresi [14.Ders] Ömer Faruk

Şirk ve Yeryüzündeki İlk Şirkin Sebebi [18.Ders] Ömer Faruk

Fil Sûresi [15.Ders] Ömer Faruk

Hümeze Sûresi [16.Ders] Ömer Faruk

Rubûbiyyette Şirk ve Örnekleri -1- [19.Ders] Ömer Faruk

Rubûbiyyette Şirk ve Örnekleri -2- [20.Ders] Ömer Faruk

Rubûbiyyette Şirke Örnekler -3- (Ğaybı Bilme) [21.Ders] Ömer Faruk

Rubûbiyyette Şirke Örnekler -4- (Uğursuzluk) [22.Ders] Ömer Faruk

Rubûbiyyette Şirke Örnekler -5- (Nazar Boncuğu, Muska...) [23.Ders] Ömer Faruk

Rubûbiyyette Şirke Örnekler -6- (Teberrük) [24.Ders] Ömer Faruk