İlimsizce Tekfir Etmenin Sakıncaları Musa Hoca

Mürcie’lik ve Zararları Musa Hoca

Demokrasinin Manası ve Oy Atma Meselesi Musa Hoca

Oy Atmaya Cevaz Verenlerin Delilleri-Şüpheler Musa Hoca

Oy Atanların Getirdikleri Şüpheler Musa Hoca

İman-Küfür Meselelerinin Hassasiyeti ve Önemi Musa Hoca

Demokratik İnsanların ve Oy Atanların Hükmü Musa Hoca

Oy Atanların Sınıflandırılması Musa Hoca

İslam Alametleri Musa Hoa