Yine Murad Etti İnsan İçin Hayrı Zu’l-Celal

Yine Murad Etti İnsan İçin Hayrı Zu’l-Celal

Yine murad etti insan için hayrı zu’l-Celal

Yine doğdu beşer üzerine kutlu hilal

Nusret ve izzet tebşir eden delal

Onun yükselişiyle kalmaz insanda melal

Allah’ın emri her daimdir celal

Onda asla olmaz zeval

Fakat bak müslümanlara! Bu ne dalal?

Şaşkınlık içinde soruyor kalbim nedir bu hal?

Müslüman değildir müslümana helal

Yazıklar olsun senin için isteyen zeval

Bırakmayız batsın asla bu hilal

Yükseldi bikere vazgeç adall

Mucahidin çehrinde parıldadı hilal

Sönmesinde yoktur artık ihtimal 

Fakat iki şart vardır zafer için behemehal

Dinle bunu! Olma min ashabi’ş-Şimal

Evvelen Kuran ve Sünnet’e mesned olsun her efal

Saniyyen olmalısın her müslüman ile ahlal

O vakit intizar et ilahi nusreti bi’l-Kemal

Yine murad etti insan için hayrı zu’l-Celal

Yine doğdu beşer üzerine kutlu hilal

Nusret ve izzet tebşir eden delal

Onun yükselişiyle kalmaz insanda melal

27 Ocak, 2016 Tarık Ebu Abdullah

Etiketler: murad