Bende Varım Diyen Erler ve Riyakarlar Arasındaki Fark

Bende Varım Diyen Erler ve Riyakarlar Arasındaki Fark

İslam dini tamamlanmış olmasına rağmen sünnetullah gereği zorluklar ve meşakkatler içerir. Allah alemlerin Rabbi olması ve tek güç sahibi olmasına rağmen O’na inananlar türlü imtihanlardan geçer. Bunun tek açıklanacak yönü vardır o da denenmektir!

İslam dini mücadele dini ve bayrak yarışı olduğundan dolayı Müslüman fert ölüm kendisine gelene kadar dinine bağlı ve samimi olması gerekir, en önemlisi sözlerde kalmamalı samimiyetini bütün benliğiyle ortaya koymalı ve amel etmelidir. İslam’ın getirmiş olduğu şeriata bağlı kalırken bu zorlu maratonda bütün olumsuzluklara karşı hazırlanmalı, dik durmalı ve her şeye göğüs germelidir.

Yani dava adamı olmak için ‘’Bende varım’’ demek şarttır. Bu ‘’Bende varım’’ İslam’ın sana ihtiyaç duyduğu, ümmetimizin senden istediği mübarek ve haklı bir istektir.

Bende varım demeli ve ayağa kalkılmalıdır.

Birde ‘’Bende varım’’ eyleminin diğer yönü vardır. Bu eylem kimi zaman fedakarlık içerirken kimi zamanda cüretkarlık içermektedir.

Maalesef diğer yönü baştan aşağı riyakarlık ve bozgunculuk kokar…

Her anlayış ve cemiyette olduğu gibi İslamda da bu kişiliğin sahipleri ortaya kötü sebeplerin doğmasına sebep olur. Kişinin hırsları, tecrübesizliği, cahilliği, nefsi, bu gerekli ve ihtiyaç duyulan eylemi çok farklı noktalara taşır.

‘’Bende varım’’ eylemini yanlış kullanan kişiler öncelikle bulundukları mekan ve cemaatte huzursuzluk çıkarır.

Zaten imkansızlıklarla bir araya gelmiş olan topluluklar her türlü bolluğun içinde ekmeksiz bırakılmışken, Siyonist ve Haçlı ittifakı her yanımızı kuşatmış nefesimizi kesmeye çalışırken, adım atma ve sıçrama mücadelesindeyken yersiz, yurtsuz, evsiz ve barksız bırakılmışken, bu tipteki insanlar kardeşlerimizin bütün yükünü bildikleri halde senden ‘’Asr-ı Saadeti beklerler.’’ Aslında olmayacağını çok iyi bilirler fakat seni eksiklerinle, takatsizliğinle vurmaya çalışırlar.

Normal cahiliye cemiyetlerinde sesini bile çıkarmadığı halde, bütün enerjisiyle ve tok sesiyle önce arkandan haykırır ve bölücülük yapar, sonra şahısların kalbine nifak tohumlarını ektiğini anladığı an karşına dikilir ve riyakarlık yapar. Bu ‘’Bende varım’’ eylemi sadece ve sadece ifsat etmek için yapılan kötü niyetli bir eylemdir.

Ey her şeyi bilen sen!

Neredeydin medreselerde en sıkıntılı dönemde…

Fedakarların dirsek çürüttüğü o günlerde…

Sen meyveydin atılan tohumların içinde…

Sanma fıskın çıkmayacak ortaya…

O Allah ki her daim Salih kullarının yanında…

Fedakarlık ve mücadele olduğunda ‘’Bende varım diyebilen gençler neredesiniz?’’ Bozmamak, yıkmamak, parçalamamak adına ‘’Ben yokum diyebilen ahlakın savunucuları neredesiniz?’’

Bozguncu kişiliklere dikkat etmek önce kendinin sabır, itaat ve itibar melekeni yükseltmekten geçer. Sen bu güzel ahlakı yaşarken yanındaki kardeşine de duruşunla en güzel tebliği yapmış olursun. Selametle…

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

25 Ağustos, 2014 Ebu Beşir El-Kurdi