Nakil Dergisi - Sayı 9 - TASAVVUF (Bâtınilik)

 

 

TASAVVUF (BÂTINİLİK)
ve Türkiye'li Müslümanlara Etkisi

Zi'lkâde -Zi'lhicce 1437 / Ağustos - Eylül 2016 / SAYI:9

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamdın tamamı, “İşte böylece Biz o Kur’an’ı açık seçik ayetler halinde indirdik”   (Hacc Sûresi 16) ve “Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu Biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. İçlerinden çoğu yoldan çıkmıştır.” (Hadid Sûresi 27)  diye buyuran âlemlerin Rabbi Allah (azze ve celle)’yedir. Sadece O’na ibadet eder, sadece O’ndan yardım isteriz.

Salât ve selam da “Dünyada zâhidlik, helâl olan şeyi kendine haram etmek ve malı ziyan etmekle olmaz. Zira zühd, Allah katında olana, kendi elindekinden daha çok güvenmek, bir bela ile karşılaştığı zaman, ondan elde edeceğin sevap nedeniyle, o belanın kalmasını daha çok istemendir.” (Tirmizi, Zühd 29, (2341); İbnu Mâce, Zühd 1, (4100)) diye buyuran Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)’in üzerine, onun temiz pak ailesine, âl ve ashabına ve onlara doğruluk ve güzellik üzere tabi olan Müslümanlara olsun.

Kur’an’ın ve haberlerin bir zahirinin bir de gizlenmiş ve ancak kendilerinin görebildikleri bâtın hakikatten ibaret olduğunu iddia eden ve ayetlerin bâtıni hakikatlerine ulaşanlardan şer’i teklifin düştüğünü iddia eden, Allah (azze ve celle)’yi bırakıp bazı sefillere veya ölülere sadece Allah (azze ve celle)’nin hakkı olan kulluklarını ifa eden, beşer olanı, âlemlerin Rabbine eş gören veya O’nda ittihat etmiş gören veya güya Allah (azze ve celle)’nin beşere hulûl etmiş olmasını görmeleri gibi şirk ehlinin edepsizlikleri ve kabir ehline istimdat, istiğase, istişfâ, dua, kurban kesmek ve adak adamak gibi ibadetlerde bulunmaları gibi Müslümanları helak edici etkilerinin bulunduğu tasavvuf kavramını ve ehlinin gizledikleri batıni yönlerini anlatmak için bu sayımızda dosya konumuzu: 

“TASAVVUF (BÂTINİLİK) VE TÜRKİYE MÜSLÜMANLARINA ETKİSİ”

olarak belirledik.

Evet, dünyadan el etek çekmek, tamamıyla ahiret yurduna yönelmek, güzel ve doğru olduğunu var sayarak çokça Allah (azze ve celle)’ye ibadet etmek aslen güzel şeyler lakin bu ibadetleri yaparken Müslümanların değişmeyen iki temel kaynağı olan vahyin ve Sünnetin belirlediği sınırların dışına çıkmak veya bu kaynakları kendi heva ve heveslerine göre yorumlamak yapılan amelleri geçersiz kılan, üstüne bir de günaha, bid’ate veya şirke düşülmesine vesile olan bir durumdur. Bugün bu coğrafyada ve dünyanın değişik bölgelerinde tasavvuf adı altında tabilerini bid’ate ve de şirke düşüren sözde ibadetler yapılmakta ve insanlar bu bid’at ve şirk ayinlerine çağrılmaktadırlar. 

Allah (azze ve celle) şöyle buyuruyor: “Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (En’âm Sûresi 38)

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: “Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.”

Kur’an’ı ve Sünneti en güzel ve en doğru şekliyle hayatlarına tatbik edenler şüphesiz ki sahabe (radiyallahu anhum) ve onlardan sonra gelen tâbiîler ve onları takip eden etbâu’t-tâbiîlerdir. İmam Mâlik bin Enes (rahimehullah) bu hakikati şöyle dile getirmiştir. “Bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa, sonra gelenleri de öyle ıslah olur. O gün dinde olmayan şeyler, bugün de dinden değildir.” (Buhari, Nikâh 1) 

Rabbimizden bizleri bu ümmetin evveline tabi kılmasını ve onların yolundan bir an olsun ayrılmadan, razı olacağı amellere yöneltmesini ve ayaklarımızı dini üzere sabit kılmasını diliyoruz.

Tevfik sadece ­Allah (azze ve celle)’dendir.

 

EDİTÖR


 

İÇİNDEKİLER

 

Mücahide;
Mücahid Hanımı

ŞEYH ENVER EL-EVLAKİ

Tasavvuf (Bâtınilik) ve Türkiye Müslümanlarına Etkisi

TARIK EBU ABDULLAH

Esma’ul Husna
“El-Azîm”

MUSA EBU CAFER

İhlâs Sûresi

(Ders Notları)

ÖMER FARUK

Mü’minler
Yalnızca Kardeştir

EBU REYYAN EL-HALİLİ

Hikmet; Nebevi Sünnet

TARIK EBU ABDULLAH

Bâtıni Taifenin Tehlikesi

MUSA EBU CAFER

Fil Hadisesi

MÜSLİM KILIÇ

Bid’at “Tanımı, Hükmü, Kısımları ve Onunla İlgili Meseleler” (9)

ÖMER FARUK

Sarsılmadan Yürümek...

SEVDE GÖK

Özgürlük Kavramı

MUSA EBU CAFER

Süfyân Es-Sevrî

EBU EYMEN

İman Zayıflığı

YAHYA ELVAN

Günahların Zararları (8)

EMRAH EBU ENES

Bir İmtihan Vesilesi:

Rızık -6-

M. FATİH SABAN

Huzur Yalnızca
Allah İledir

RÜMEYSA AKDAŞ

Çocukta Karakter Eğitimi

SARE ATEKİN

Zemzem Suyu

OPR. DR. MUHAMMED M. BAMJA

Hasret Prangası

SUBAT MUHAMMEDİ

Soru-Fetva

NAKİL KÜRSÜSÜ
(WWW.NAKİLKURSUSU.COM)

 

 

 

 


  

   

 

Ivory Kağıt, 2 Renk Baskı,

96 Sayfa,

FİYATI 5 TL

*1 Yıllık(6 Sayı) Abonelik 60 TL (6 Kitap Hediye!)

**Abone olmak için PTT Hesabına 60 TL yatırıp sipariş formunda mesaj kısmına "Abonelik ücretini yatırdım" demeyi unutmayın! Veya telefon ile bizi arayın.

PTT HESAP NO: 12320785 Cavit Günsür

+90 531 253 0190

bilgi@nakildergisi.com

*ABONE OLMAK İSTİYORSANIZ MESAJ KISMINA BELİRTİNİZ!