Kadının Bıyığını Alması

Kadının Bıyığını Alması

SORU: Selamun aleykum hocam, kadınların bıyık alması caiz midir?
CEVAP:

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Kadının bıyığını almasında bir beis yoktur. Hatta şeran matluptur. Zira kadın için bir eziyettir. Bundan ötürü ekser ulemaya göre kadının bıyığını alması müstehaptır. Bazı maliki âlimlerine göre ise hatta vaciptir. Ed-Dusûki el-Maliki (rahimehullah) şöyle der: “Erkeğe sakalını veya bıyığını kökten kazımak haramdır. Ve yapan tedib edilir. Kadına ise ikisini kökten kazımak vaciptir.” (Hâşiyetu’d-Dusûki ala’ş-Şerhi’l-Kebir 1/290). Allah-u Â’lem.

Başa Dön

8 Ocak, 2016 Tarık Ebu Abdullah